Nieuwsbrief Nr. 18
  (mei 2017)

Green Business Club Zuidas | Kunst van afval | Vrienden van bijen | De Nalatenschapsmakelaar | Meer informatie over de Week van de Begraafplaats


O O K   G R E E N   B U S I N E S S   C L U B   Z U I D A S

A A N W E Z I G   B I J  

W E E K   V A N   D E  B E G R A A F P L A A T S

Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren en realiseren van duurzame projecten. Wij hebben de ambitie om van het meest aantrekkelijke, internationale zakelijke hart van Nederland ook de meest duurzame kantorenlocatie te maken.Visie Green Business Club Zuidas

De Green Business Club Zuidas is succesvol vanwege de lokale aanpak. Hierdoor worden doelstellingen, problemen en oplossingen concreet gemaakt en voelen bedrijven zich direct betrokken.
Bij de keuze van de duurzame projecten staat de behoefte van de bedrijven centraal. Er wordt bekeken welke vraag de bedrijven hebben en van daaruit wordt het project opgestart. De bedrijven zijn immers degenen die achter het project moeten gaan staan en daadwerkelijk voor resultaat kunnen zorgen.
Gezamenlijk worden concrete doelstellingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. We werken met projectgroepen waar per thema geïnteresseerde Participanten en individuele leden zich bij aansluiten.
Per projectgroep worden doelen en business cases beschreven. Hierin maken we zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige expertise van de deelnemende bedrijven.

Zie ook: http://www.greenbusinessclub.nl


Green Business Club Zuidas | Kunst van afval | Vrienden van bijen | De Nalatenschapsmakelaar | Meer informatie over de Week van de Begraafplaats

Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina