De Mogelijkheden


Kapel en condoleanceruimte
De Rooms-Katholieke begraafplaats beschikt over een sfeervolle kapel, waar de uitvaart kan worden gehouden.
Deze religieuze ruimte kan ook worden gebruikt voor andere bijeenkomsten, zoals (klassieke) concerten, workshops of lezingen. Uiteraard dient het gebruik van de kapel met respect en eerbied te gebeuren voor wat binnen de Rooms-Katholieke kerk als heilig wordt beschouwd.
Naast de kapel beschikt de begraafplaats ook over een condoleanceruimte. Het gebruik van de condoleanceruimte en de kapel gaan altijd in samenspraak met de directeur van de begraafplaats.

U kunt hier het reglement van de begraafplaats downloaden (dat kan even duren, de bestandsgrootte is 2,9 Mb).

 

24-uurs Rouwkamers
De begraafplaats beschikt over twee rouwkamers, die optimale privacy waarborgen in een huiselijke, intieme sfeer. Deze rouwkamers zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk voor de naaste familie, om op ieder gewenst moment en zo lang men wil, bij de overledene te zijn.
De rouwkamers hebben een eigen entree en zijn te openen met een elektronische sleutel.

Daarnaast is er een sfeervolle gemeenschappelijke ruimte met een bankje en stoelen. Daar heeft u de mogelijkheid om koffie en thee te zetten en er is een koelkastje beschikbaar.


Brasserie
Desgewenst kunt u via onze brasserie broodjes of drinken bestellen. Of onze brasserie bezoeken om in een sfeervolle ambience aan te sterken met een uitgebreide lunch.

Verzorgings- en koelruimte

In onze verzorgingsruimte kan de overledene door de uitvaartverzorger worden gewassen. De verzorgingsruimte heeft een in hoogte verstelbare aflegtafel.
Wij beschikken over 6 plaatsen om een overledene plek te bieden in een gekoelde ruimte tot het moment van de uitvaart.
 
Grafsoorten
Algemeen graf
In een algemeen graf kunnen drie overledenen worden begraven die geen onderlinge familierelatie hebben. Per graf zijn de begraafdata opeenvolgend. Algemene graven worden na tien jaar opgeheven. Herbegraven behoort tot de mogelijkheden.

Gedenkmuur
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot herbegraven, kan er een gedenkteken aan de gedenkmuur worden toegevoegd ter herinnering aan de overledene.

Familiegraven
In een familiegraf kunnen twee of drie overledenen worden begraven. Het eigendomsrecht wordt in eerste instantie verleend voor een periode van twintig jaar en kan daarna telkens met tien jaar worden verlengd. Bij het plaatsen van een monument of gedenkteken op een familiegraf zullen zowel de vorm als de aangebrachte symbolen en motieven passen binnen wat in de Rooms-Katholieke traditie gebruikelijk is of verantwoord wordt geacht.

Kindergraven
De begraafplaats beschikt over een speciaal kinderhof. Hier worden kinderen beneden de 6 jaar begraven. Kindergraven zijn algemene graven die worden uitgegeven voor de periode van tien of twintig jaar. In 2003 werd op het kinderhof een gedenkplaats ingericht ter nagedachtenis aan kinderen die in ongewijde grond zijn begraven.
 

        Gedenkmuur
        Kinderhof
 


Priestergraven
Geheel volgens de Rooms-Katholieke traditie is op de begraafplaats een aantal priestergraven gesitueerd.

Urnengraf / -kelder

De Rooms Katholieke begraaflaats Buitenveldert biedt de mogelijkheid om urnen van overledenen voor een periode van twintig jaar te plaatsen in een urnen(familie)graf. Ook kunnen de urnen worden bijgezet in een urnenkelder.

         Het fraaie priestergraf

Voorschriften en bepalingen voor het plaatsen van een gedenkteken
Gezien onze traditie en de ruimte op begraafplaats Buitenveldert bent u bij het plaatsen van een gedenkteken aan regels gebonden. Er worden eisen gesteld aan de afmetingen, het materiaal en het onderhoud.   
         

      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina